Dara Ó Cinnéide: GAA Nua

 

Labhraíonn Marian O’Flaherty le Dara Ó Cinnéide faoin sraith teilifíse nua, GAA Nua.

Deir Dara Ó Cinnéide: “Le blianta anuas, ón am ar éiríos féin as an imirt idir chontaetha, tá siad siúd atá ag imirt i gcónaí ar an leibhéal sin á rá liom go bhfuil athrú iomlán ar an gcluiche ar chúl téarmaí.  Ina ainneoin sin, b’oscailt súl dom an t-athrú díreach atá tagtha a fheiceáil dom féin. Tá an t-ullmhúchán, leibhéal na hoibre agus a mhine ghéire a dhírítear ar an uile ghné, athraithe i bhfad níos mó ná a bheadh ionam a shamhlú gan a fheiceáil mé féin. Is athrú chun dochair atá tagtha de bharr roinnt den bhorradh seo ar an obair ullmhúcháin ach, tríd is tríd, is athrú chun sochair é. Aon ní a chuidíonn le feabhsú na himeartha agus chumas na n-imreoirí, ní foláir a mheas gur athrú chun sochair sin, ach ní mór a dheimhniú chomh maith nach gcailltear croí agus anam na gcluichí.  Déantar scrúdú sa tsraith seo ar an gceangal idir cúrsaí eolaíochta agus an dul chun cinn ina leith sin agus an t-athrú atá faoi na cluichí.” 


 

 

I rith ceithre cinn de chláir leathuaire, ag tosú Dé Luain, an 19 Meitheamh ag a 7.30 i.n. ar RTÉ One, siúlann Ó Cinnéide an tír ar fad ag caint le bainisteoirí, cóitseálaithe agus imreoirí, chomh maith leis an lucht eolaíochta, an lucht staitisticí agus an lucht leighis a bhaineann leas as na heolaíochtaí agus as an teicneolaíocht agus a bhfuil claochlú dá réir á chur acu ar imirt na gCluichí Gaelacha.  Fiosraíonn sé an bhfuil buntáiste as an teicneolaíocht agus as an saineolas atá á thapú ag foirne ar fud na tíre nó an é go mb’fhearr don spórt dá uireasa.  An cúnamh an teicneolaíocht nó an bac atá ann ar an imreoir atá ag cur allais, murar ag cur fola féin é, ag féachaint leis an mbuaic a bhaint amach?

Cuirtear an t-ábhar eolaíochta, teicneolaíochta agus anailíse is nuaí atá in úsáid faoi scrúdú ar GAA Nua a raibh cead scannánaíochta lena aghaidh ag seisiúin traenála, i rith chluichí agus le linn imreoirí a chur faoi scian.  Tráth a bhfuil clubanna agus contaetha i ngach cuid den tír ag baint leas as cúrsaí eolaíochta le teann lámh in uachtar a fháil, scrúdaítear sa tsraith seo an t-athrú ó bhonn atá na modhanna oibre is nuaí seo a chur ar na Cluichí Gaelacha.